search

Szkolenie okresowe dla sprzedawców i kasjerów

39,00 zł
Brutto

INSTRUKCJA DLA KUPUJĄCEGO SZKOLENIE OKRESOWE

Szkolenia okresowe – 5 kroków :

  1. Dodajesz wybrane szkolenie do koszyka i generują się dane do przelewu

  2. Robisz przelew

  3. Po otrzymaniu przelewu przez EBHP (Sprzedającego) otrzymujesz dostęp do materiałów oraz test ( 10 pytań, test jednokrotnego wyboru, możesz skorzystać z przykładowych pytań i odpowiedzi dostępnych w zakładce TEST PRZYKŁADY

  4. Robisz test , odsyłasz test i podajesz dane do zaświadczenia (imię, nazwisko, data urodzenia) na adres email: ehomer@wp.pl

  5. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z testu otrzymujesz zaświadczenie Pocztą Polską. Jednorazowy koszt wysyłki ZAŚWIACZNIA jest wliczony w cenę szkolenia.

Ilość

 

Połączenie szyfrowane

 

Natychmiastowa wysyłka

 

Polityka zwrotów

SZKOLENIE BHP NA 5 / PIĘĆ PROSTYCH KROKÓW/: wpłata, udostępnienie materiałów , zapoznanie z materiałami, test, zaświadczenie

Szkolenie okresowe BHP online

Oferowane szkolenie okresowe BHP online skierowane jest do SPRZEDAWCÓW, KASJERÓW

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Forma szkolenia: samokształcenie kierowanie – wygodna forma online zapoznania się z materiałami w formie prezentacji wysyłanej na podany przez zainteresowanego adres email.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia okresowego BHP dla SPRZEDAWCÓW, KASJERÓW

Temat szkolenia

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy sprzedawców, kasjerów, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Ustawa Kodeks pracy. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp. (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844 , z późn. zm.)

Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. z 2004 nr 180 poz. 1860, z późn. zm.)

483 Przedmioty
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.