Szkolenia PPOŻ

Szkolenie PPOŻ i zasady ewakuacji opracowane przez Inspektora ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie w formie prezentacji przedstawia najważniejsze zagadnienia i przepisy z dziedziny ochrony przeciwpożarowej oraz zasady ewakuacji .

Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy wykonujący dowolny zawód oraz osoby zainteresowane zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej np.: właściciele, administratorzy, czy zarządcy budynków.

Koszt Szkolenia: 39 zł

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy w zakresie: postępowania w razie powstania pożaru i w sytuacjach zagrożenia, zapoznanie lub przypomnienie przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników.

Przebieg szkolenia obejmuje między innymi:

1.Istotę i rodzaje pożarów

2.Materiały niebezpieczne pożarowo

3.Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

4. Przyczyny i potencjalne źródła pożarów

5.Ograniczanie zagrożeń pożarowych i niedopuszczenie do ich wystąpienie

6.Zasady postępowania podczas pożaru

7. Zasady ewakuacji

8. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w tym: obowiązki pracodawcy i pracownika, właścicieli budynków

9. Urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice

10. Przykłady oznakowania ewakuacyjnego, przeciwpożarowego

PODSTAWA PRAWNA: PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY WYZNACZYĆ PRACOWNIKÓW DO WYKONYWANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW (ART. 2091 pkt 2b KP)

PREZENTACJĘ WYSYŁAM W PDF

Aktywne filtry