search

Szkolenie wstępne-instruktaż ogólny dla kierowców

39,00 zł
Brutto
Ilość

 

Połączenie szyfrowane

 

Natychmiastowa wysyłka

 

Polityka zwrotów

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP- INSTRUKTAŻ OGÓLNY dla kierowców, kurierów

Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny ważny jest do 12 miesięcy, dla osób kierujących pracownikami do 6 miesięcy od zatrudnienia.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,

b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakładzie pracy,

c) podstawowymi przepisami ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru

d) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Program szkolenia dla kierowców,kurierów

1

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

2

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

4

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

5

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze

6

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

7

Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego

8

Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

9

Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

10

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

11

Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje kartę szkolenia wstępnego.

Forma szkolenia: wygodna forma online zapoznania się z materiałami w formie prezentacji wysyłanej na podany przez zainteresowanego adres email w trakcie trwania stanu epidemii.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Ustawa Kodeks pracy. Stanowisko GIP z dnia 20.04.2020 r.

494 Przedmioty
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.