search

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

79,00 zł
Brutto
Ilość

 

Połączenie szyfrowane

 

Natychmiastowa wysyłka

 

Polityka zwrotów

SZKOLENIE BHP NA 5 / PIĘĆ PROSTYCH KROKÓW: wpłata, zapoznanie z materiałami, test, zaświadczenie

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami online

Oferowane szkolenie BHP online skierowane jest do pracodawców i osób kierujących pracownikami.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;

  • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Forma szkolenia: samokształcenie kierowanie – wygodna forma online zapoznania się z materiałami w formie prezentacji wysyłanej na podany przez zainteresowanego adres email.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia okresowego BHP dla Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

- obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

- ochrony pracy kobiet i młodocianych,

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Podstawa prawna

Ustawa Kodeks pracy. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp. (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844 , z późn. zm.)

Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. z 2004 nr 180 poz. 1860, z późn. zm.)

490 Przedmioty
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.