search

PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH, W TYM ZATRUDNIONYCH PRZY OBSŁUDZE MONITORÓW EKRANOWYCH

39,00 zł
Brutto
Ilość

 

Połączenie szyfrowane

 

Natychmiastowa wysyłka

 

Polityka zwrotów

Oferowane szkolenie BHP skierowane jest do PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH,

W TYM ZATRUDNIONYCH PRZY OBSŁUDZE MONITORÓW EKRANOWYCH

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Forma szkolenia: samokształcenie kierowane – wygodna forma online zapoznania się z materiałami w formie

prezentacji wysyłanej w PDF na podany przez zainteresowanego adres email.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Program szkolenia okresowego BHP dla PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH,

W TYM ZATRUDNIONYCH PRZY OBSŁUDZE MONITORÓW EKRANOWYCH

Temat szkolenia

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa

i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz

w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad

ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady

udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

  2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp( Dz. U. z 1997 nr 129 poz.844, z późn. zm.)

  3. Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. z 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

495 Przedmioty
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.